se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Råvarer til biogasanlæg

Vi leverer råvarer til biogasproduktion samt hjælpestoffer til biologiske rensningsanlæg.

Faste biobrændsler

Vi leverer alternative brændselstyper underlagt reglerne i biomassebekendtgørelsen.

Alternative brændsler

Vi leverer alternative brændsler,
f.eks. opløsningsmidler og RDF.

Alternative råstoffer

Vi leverer alternative råvarer til stoflig nyttiggørelse inden for cement, mineraluld, teglindustri og lignende.

Gødning og foder

Vi leverer alternative foder- og gødningsstoffer.

Specialbehandling

Vi sørger for sikker behandling af affaldstyper, der ikke kan nyttiggøres.

box6img

Råvarer til biogasanlæg

box2img

Alternative råstoffer

Faste biobrændsler

box7img

Gødning og foder

box4img

Alternative brændsler

box8img

Specialbehandling

Stabil biomasse til dit biogasanlæg

 

Combineering kan levere en række unikke substrater, der forbedrer gasudbyttet i dit biogasanlæg. Bl.a. importerer vi Combi Fast Biomasse 230, der er et restprodukt fra produktion af olivenolie. Vi har selv kontrol over hele supply-chain fra producent, transport og lager. Vi kan levere fra 30 til 9.000 ton pr gang - du bestemmer.
Læs mere

RDF - energi til Danmark

 

Her går god økonomi og godt miljø hånd i hånd. RDF er brændsel udvundet af affald.

Combineering eksporterer via eget datterselskab i England RDF til bl.a. danske kraftvarmeværker.  
Læs mere