se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Råvarer til biogasanlæg

Vi leverer råvarer til biogasproduktion samt hjælpestoffer til biologiske rensningsanlæg.

Faste biobrændsler

Vi leverer alternative brændselstyper underlagt reglerne i biomassebekendtgørelsen.

Alternative brændsler

Vi leverer alternative brændsler,
f.eks. opløsningsmidler og RDF.

Alternative råstoffer

Vi leverer alternative råvarer til stoflig nyttiggørelse inden for cement, mineraluld, teglindustri og lignende.

Gødning og foder

Vi leverer alternative foder- og gødningsstoffer.

Specialbehandling

Vi sørger for sikker behandling af affaldstyper, der ikke kan nyttiggøres.

box6img

Råvarer til biogasanlæg

box2img

Alternative råstoffer

Faste biobrændsler

box7img

Gødning og foder

box4img

Alternative brændsler

box8img

Specialbehandling

Plastik skal da genbruges

 

Rigtigt meget plastik bliver stadig brændt. Vel at mærke plastik i en kvalitet der kan genbruges. Det synes vi er spild af ressourser. Derfor har vi gennem det senste års tid brugt kræfter på at opbygge et plastik team med et vidt forgrenet netværk af europæiske genbrugsvirksomheder for plastik. Giv os et kald hvis du har plastik til overs. 
Læs mere

RDF - energi til Danmark

 

Her går god økonomi og godt miljø hånd i hånd. RDF er brændsel udvundet af affald.

Combineering eksporterer via eget datterselskab i England RDF til bl.a. danske kraftvarmeværker.  
Læs mere