COMBINEERING
- developing alternative resources

Combineering udvikler genanvendelses- og nyttiggørelsesløsninger for industrielle restprodukter.

Combineering arbejder med genanvendelse og nyttiggørelse af industrielle restprodukter. Typisk specielle produkter, som findes i store homogene mængder.

Combineering er leverandør af alternative råvarer, hvor restprodukter fra en anden industri kan anvendes som erstatning for traditionelle råvarer.

Combineering aftager industrielle restprodukter, som vi kan finde anvendelse for i andre industrier.

Combineering arbejder på tværs af en lang række industrier og lande med et stort netværk af samarbejdspartnere. Herved sikrer vi vores kunder de bedste løsninger for nyttiggørelse.

Combineering udfører notifikationer af grænseoverskridende affaldstransporter og er servicepartner for en række virksomheder på dette område.

Combineering er ikke et rådgivningsfirma. Vi arbejder typisk ud fra en ”no cure – no pay” filosofi, hvor vi kun tager os betalt for de mængder vi faktisk får genanvendt.