se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Paliwo alternatywne

 

Oferujemy paliwa alternatywne, na przykład rozpuszczalniki i paliwa alternatywne RDF

Combineering dostarcza wiele różnych odpadów bogatych w energię dla zastąpienia paliw konwencjonalnych.

Combineering dostarcza do elektrowni, spalarni oraz do dużych zakładów przemysłowych o szczególnych uwarunkowaniach i potrzebach

Przykłady:

  • RDF do cementowni
  • RDF/ paliwa alternatywne do spalarni
  • Rozpuszczalniki do zastąpienia ropy naftowej i gazu w przemysłowych zakładach energetycznych
  • Drobnica lekka frakcja
  • Suszone i mokre osady ściekowe do odzysku energii w zakładach przemysłowych
  • Inne odpady zawierające energię dla zastąpienia paliw konwencjonalnych