se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Paliwo Alternatywne

Paliwo alternatywne RDF

Combineering dostarcza szereg paliw alternatywnych zwanych RDF (paliwo pochodzące z odpadów) jako alternatwe, zrównoważone źródło energii.

Najnowsze badania wykazuja iż każda tona RDF, którą dostarczamy zaoszczedza około 300 - 500 kg CO2.

Przez wiele lat firma Combineering pracowała nad odzyskiwaniem zasobów energetycznych z odpadów stałych. Od 2011 roku, za pośrednictwem naszej zależnej firmy Combineering UK Ltd. zajmujemy się eksportem RDF z Wielkiej Brytanii unikając w ten sposób składowania cennych zasobów.

RDF jest wytwarzane w różnych jakosciach i do różnych celów. Surowiec może pochodzic z odpadów komercyjnych, przemysłowych, gospodarstw domowych i rozbiórki. Typowy proces produkcji obejmuje szereg obszernego sortowania materiału w celu optymalizacji wartości recyklingu metali, plastiku i kartonu.

RDF jest producerat w jakości Odpowiednie dla spalarni, począwszy od pieców cementowych do podstawowych elektrowni odpadów.

RDF jest produkowany w jakości odpowiednich do spalarni, począwszy od pieców cementowych do zwykłch elektrowni.