se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Surowce alternatywne

 

Oferujemy alternatywne surowce do teksturowego odzysku w cemencie, wełnie mineralnej, przemyśle cegielnianym itp.

Przykłady:

  • Odpady mineralne, stosowane jako surowce do produkcji np.waty szklanej Rockwool, Leca i cementu.
  • Produkty uboczne zawierające metal, wymagające specjalnych rozwiązań, przeznaczone do recyklingu, na przykład. pył cynkowy, silnie rozdrobniony żelaza, odpady zawierające miedź
  • Nieorganiczne wypełniacze w postaci proszku
  • Specjalne frakcje tworzyw sztucznych