se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Råvaror för biogasanläggningar

Vi levererar råvaror för biogasproduktion samt råvaror till nytta på biologiska reningsanläggninger.

Fasta biobränslen

Vi erbjuder alternativa bränslen som omfattas av reglerna för biomassaförordningen.

Alternativa bränslen.

Vi erbjuder alternativa bränslen,
t. ex. lösningsmedel och RDF.

Alternativa råvaror

Vi erbjuder alternativa råvaror för materialåtervinning inom cement-, mineralull-, tegelindustri och liknande.

Gödsel och foder

Vi erbjuder alternativa foder och gödningsmedel.

Specialbehandling

Vi erbjuder säker behandling av avfall som inte kan återvinnas.

box6img

Råvaror för biogasanläggningar

box2img

Alternativa råvaror

Fasta biobränslen

box7img

Gödsel och foder

box4img

Alternativa bränslen

box8img

Specialbehandling

Dewaster®

 

Combineering marknadsför Dewaster® vilket är en maskin som kan pressa ren biomassa ur stormarknadsavfall och källsorterad hushållningsavfall för användning i biogasanläggningar
Kontakt

RDF - energi för Sverige

 

Här går bra ekonomi och bra miljö hand i hand. RDF är ett bränsle som härrör från avfall. Combineering exportar via eget dotterbolag i England RDF till kraftvärmeverk i övriga Nordeuropa.  
Läs mer