se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner om

Vem vi är!

Om Combineering

 

Combineering A/S är ett privatägt danskt företag med mer än 25 års erfarenhet av återvinning av industriella restprodukter

Bolaget avknoppades från det tidigare NLM Combineering ApS i samband med generationsbyte i 2006.

Combineering A/S har sitt huvudkontor i Birkerød, och har kontor i Stockholm, Hamburg och Ålborg samt ett dotterbolag i Storbritannien

Combineering har specialiserat sig på utveckling av nya lösningar för återvinning av industriella restprodukter, men arbetar också med mer traditionell handel med restprodukter

Combineering sysselsätter huvudsakligen välutbildade medarbetare och har därmed hög kompetens inom kemi och miljölagstiftning samt teknisk insikt i ett brett spektrum av industrisektorer 

Combineering arbetar främst i:

Gron jord

 • Danmark
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Norge

och arbetar dessutom med projekt i:</> Irland, Nederländerna, Belgien, Estland, Lettland, Italien, Spanien, Polen, Finland, Österrike, Kroatien

Våra produkter

Combineering arbetar främst inom följande sex affärsområden:

 • Råvaror för biogasanläggningar
 • Fasta biobränslen
 • Alternativa bränslen
 • Alternativa råvaror
 • Gödsel och foder
 • Specialbehandling


Läs mer om våra produkter här