se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner om

Vem vi är!

Affärsidé

Combineerings övergripande affärsidé är att utveckla eller vidareutveckla återvinningslösningar för industriella restprodukter och sedan förmedla dessa mellan producent(er) och slutanvändare.

Combineerings tjänster kan omfatta utveckling av lösningen (oftast no cure no pay), säkra nödvändiga miljögodkännanden, logistik (hantering av alla dagliga transporter inkl. pappersarbete med gränsöverskridande transporter) och ekonomisk förvaltning, etc.

Med enkla industriella restprodukter där det redan har utvecklats lösningar handlar Combineering gärna med dessa.

Combineering hanterar inte insamling av små mängder avfall från privatkunder eller småföretag, och Combineering har därför inte egna lager.

Däremot samarbetar Combineering ofta med de privata eller offentliga företag som samlar in avfall och därmed har större och mer homogena volymer, och utvecklar avsättningslösning för dessa.

Gron jord

Våra produkter

Combineering arbetar främst inom följande sex affärsområden:

  • Råvaror för biogasanläggningar
  • Fasta biobränslen
  • Alternativa bränslen
  • Alternativa råvaror
  • Gödsel och foder
  • Specialbehandling


Läs mer om våra produkter här