se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Historia

Combineering A / S grundades 1984 av Niels Lang Mathiesen under namnet NLM Industrial Products ApS. Namnet kom senare att ändras till NLM Combineering ApS

Företaget arbetade de första åren främst med relativt enkla restprodukter från exempelvis bryggerier och bagerier till foder. Härifrån utvecklades företaget till att ta hand om mer avancerade restprodukter som jästgrädde från Novo Nordisk, som upparbetades till grisfoder.

Under de följande åren, kom det fler och fler olika restprodukter från många typer av industrier, och man började leta efter utländska projekt. NLM Combineering övertog ett delägt dotterbolag EWOC, som var en maskintillverkare, och medverkade till att utveckla utrustning för solidifiering av oljeslam och till att utveckla en Dewaster för att trycka ut ren biomassa från hushållsavfall. NLM Combineering köpte även den tidigare destruktionsanläggningen i Vantinge, där det påbörjades produktion av djurfoder och biomassa för biogasanläggningar.

År 2006 blev det genomfört en management buy-out varvid bolaget delades upp i två bolag, NLM Vantinge ApS som bl a. inkluderar foderproduktion och handel med vegetabilska oljar för energiändamål, etc. och NLM Combineering A / S, som kom att omfatta övriga verksamheter. NLM Combineering bytte kort därefter namn till Combineering A / S och fokuserade alltmer på att utveckla industrilösningar samt på expansion utanför Danmark.

I 2008 öppnade Combineering A / S kontor i Stockholm och Hamburg och under 2011 etablerades ett dotterbolag i Storbritannien.  Under 2013 gick Combineering in på den sydeuropeiska marknaden.

Våra produkter

Combineering arbetar främst inom följande sex affärsområden:

  • Råvaror för biogasanläggningar
  • Fasta biobränslen
  • Alternativa bränslen
  • Alternativa råvaror
  • Gödsel och foder
  • Specialbehandling


Läs mer om våra produkter här