se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Alternativa bränslen

 

Vi erbjuder alternativa bränslen, till exempel lösningsmedel och RDF

Combineering levererar en mängd olika energirika restprodukter för substitution av traditionella bränslen.

Combineering levererar till kraftverk, förbränningsugnar, och till stora industrianläggningar med särskilda förutsättningar och behov.

Exempel:

  • RDF till cementverk
  • RDF / avfallsbränsle till förbränningsanläggningar
  • Lösningsmedel för ersättning av olja och gas i industriella energianläggningar
  • Shredder light fraktion från fragmenteringsanläggningar
  • Torkat eller våt avloppsslam för energiåtervinning i industrianläggningar
  • Andra energirika restprodukter för substitution av konventionella bränslen