se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Banner RDF

RDF - hållbart fast bränsle

Combineering levererar en rad RDF (Refuse Derived Fuel) som en alternativ och hållbar energikälla.

Nyligen genomförda studier visar att varje ton RDF vi levererar sparar mellan 300 och 500 kg CO2 CO2 utsläpp till atmosfären.

Combineering har under många år arbetat med återvinning av energiresurser i fast avfall. Sedan 2011 har vi exporterad RDF från Storbritannien genom vårt dotterbolag Combineering UK Ltd. och därmed undvikit deponering av värdefulla resurser.

RDF produceras i många kvaliteter för olika ändamål. Råvaran kan vara industri-, kommersiellt-, hushålls- och rivningsavfall. Den typiska produktionsprocess innebär omfattande sortering för att optimera materialåtervinning av värdefulla material som metaller, plast och kartong.

RDF produceras i kvaliteter som är lämpliga för förbränningsanläggningar som sträcker sig från cementugnar till grundläggande avfallskraftverk.