se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Alternativa råvaror

 

Vi erbjuder alternativa råvaror för materialåtervinning inom cement-, mineralull-, tegelindustri och liknande.

Exempel:

  • Mineral restprodukter för användning som råvaror för framställning av t. ex. Rockwool, Leca och cement
  • Metalliska restprodukter som kräver speciallösningar för att kunna återvinnas, t. ex. zinkdamm, finfördelad järn, kopparhaltiga restprodukter
  • Oorganiska pulverformiga fyllmedel
  • Speciella plastfraktioner