se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Gödsel och foder

 

Vi erbjuder alternativa foder och gödningsmedel.

Det är produkter av hög kvalitet och säkerhet kring spårbarhet.

Exempel:

  • Foder
  • Restprodukter som kan användas som gödsel på åkermark, inklusive Biofiber
  • Gödselämnen från industriprocesser som kan upparbetas till gödsel i gödselfabriker