se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Specialbehandling

 

Vi erbjuder säker behandling av avfall som inte kan återvinnas

Exempel:

  • Produkter från rökgasrening
  • Kraftigt förorenade syror
  • Avfall som innehåller kvicksilver
  • Säker bortskaffande av icke-återvinningsbart farligt avfall med ett antal partners.