se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner services

Våra tjänster säkerställar
en sund process från början till slut!

Tjänster

Combineering samarbetar dels med kunder som producerar industriella restprodukter och dels med kunder som återvinner dem.

Lösningar för företag som producerar eller samlar in, industriella restprodukter eller avfall.

  • Combineering kan erbjuda att optimera eller utveckla nya återvinningslösningar för restprodukter. Combineering kan erbjuda ett komplett servicekoncept för dessa företag eller utvalda enskilda tjänster.
  • Tjänsten kan omfatta utveckling av nya lösningar, identifiering av nya slutanvändare, miljögodkännanden, tillstånd för gränsöverskridande avfallstransporter, kvalitetssäkring, daglig verksamhet inkl. all logistik, redovisning m.m. eller delar därav.
  • Vid början av ett projekt arbetar Combineering oftast enligt principen "no cure-no pay" mot ett avtal om att få handeln med de industrielle restprodukter när den nya lösning är utvecklat.


Lösningar för industrier som kan återvinna industriella restprodukter:

  • Combineering kan erbjuda att leverera alternativa råvaror eller alternativa energibärare för en rad olika branscher.
  • Combineering kan erbjuda att leverera dessa alternativa råvaror eller energibärare på samma sätt som traditionella råvaror.Om Combineering

Combineering A / S har huvudkontor i Birkerød norr om Köpenhamn och har kontor i Stockholm och Hamburg samt dotterbolag i England.

Om du är intresserad av att läsa mer om vårt arbete i andra länder, tryck här