se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner8img

 

Specialbehandling

 

Vi sørger for sikker behandling af affaldstyper, der ikke kan nyttiggøres

Eksempler:

  • Røggasrensningsprodukter
  • Stærkt forurenede syrer
  • Kviksølvholdigt affald
  • Sikker destruktion af ikke-genanvendeligt farligt affald hos en række samarbejdspartnere i ind- og udland.