se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner2img

 

Alternative råstoffer

 

Vi leverer alternative råvarer til stoflig nyttiggørelse inden for cement, mineraluld, teglindustri og lignende.

Eksempler:

  • Mineral restprodukter til brug som råvarer til produktion af f.eks. Rockwool, Leca og cement
  • Metalholdige restprodukter som forudsætter specielle løsninger for at kunne genanvendes, f.eks. zinkstøv, findelt jern, kobberholdige restprodukter
  • Uorganiske støvformige fyldstoffer
  • Specielle plastfraktioner