se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner om

Hvad står Combineering for?

Om Combineering

 
 

Combineering A/S er en privatejet dansk virksomhed, med mere end 25 års erfaring i nyttiggørelse af industrielle restprodukter

Virksomheden er udspaltet af det tidligere NLM Combineering ApS i forbindelse med generationsskifte i 2006.

Combineering A/S har sit hovedkontor i Birkerød, og har kontorer i Stockholm, Hamburg og Aalborg samt et datterselskab i Storbritannien

Combineering har specialiseret sig i udvikling af nye løsninger for nyttiggørelse af industrielle restprodukter, men arbejder også med mere traditionel trading med restprodukter

Combineering beskæftiger en række højtuddannede medarbejdere og har således høj faglig ekspertise indenfor kemi og miljølovgivning samt teknisk indsigt i en lang række industrisektorer  

Gron jord

Combineering arbejder primært i:

  • Danmark
  • Tyskland
  • Storbritannien
  • Sverige
  • Norge

 

og arbejder yderligere med projekter i: Irland, Holland, Belgien, Estland, Letland, Italien, Spanien, Polen, Finland, Østrig, Kroatien

Vores produkter

Combineering arbejder hovedsageligt inden for følgende seks forretningsområder:

 • Råvarer til biogasanlæg
 • Faste biobrændsler
 • Alternative brændsler
 • Alternative råstoffer
 • Gødning og foder
 • Specialbehandling


Læs mere om vores produkter her