se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner om

Hvad står Combineering for?

Forretningskoncept

Combineerings overordnede forretningskoncept er at udvikle eller videreudvikle nyttiggørelsesløsninger for industrielle restprodukter for derefter at formidle disse mellem producent(er) og slutbruger(e).

Combineerings ydelser kan inkludere udvikling af løsning (normalt no cure no pay), sikring af nødvendige miljøgodkendelser, logistik (administration af alle daglige transporter incl. papirarbejde med grænseoverskridende transporter) og økonomistyring, mv.

Med simple industrielle restprodukter hvor der allerede er udviklet løsninger handler Combineering gerne med disse.

Combineering beskæftiger sig ikke med indsamling af mindre mængder af affald fra private kunder eller mindre virksomheder, og Combineering har derfor ikke egne lagre.

Derimod arbejder Combineering ofte sammen med de private eller offentlige firmaer som indsamler affald og derfor har større homogene mængder og laver afsætningsløsninger for disse.

Gron jord

Vores produkter

Combineering arbejder hovedsageligt inden for følgende seks forretningsområder:

  • Råvarer til biogasanlæg
  • Faste biobrændsler
  • Alternative brændsler
  • Alternative råstoffer
  • Gødning og foder
  • Specialbehandling


Læs mere om vores produkter her