se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner produkter

6 forretningsområder.
1 fælles mål.

Produkter

 

Combineering arbejder hovedsageligt inden for følgende seks forretningsområder:

Råvarer til biogasanlæg:
Vi leverer råvarer til biogasproduktion samt hjælpestoffer til biologiske rensningsanlæg.

Faste biobrændsler:
Vi leverer alternative brændselstyper underlagt reglerne i biomassebekendtgørelsen.

Alternative brændsler:
Vi leverer alternative brændsler f.eks. opløsningsmidler og RDF.

Alternative råstoffer:
Vi leverer alternative råvarer til stoflig nyttiggørelse inden for cement, mineraluld, teglindustri og lignende.

Gødning og foder:
Vi leverer alternative foder- og gødningsstoffer.

Specialbehandling:
Vi sørger for sikker behandling af affaldstyper, der ikke kan nyttiggøres.

 

  

Om Combineering

Combineering A/S har hovedkontor i Birkerød nord for København og har kontorer i Stockholm og Hamburg samt datterselskab i England.

Hvis du er interesseret i at læse mere om vores arbejde i andre lande så klik ind her