se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Banner RDF

 

RDF - energi til Danmark

Combineering leverer en række brændsler udvundet af affald, som alternativ og bæredygtig energiressource.

Nylige stydier har vist at for hvert ton RDF vi leverer spares atmosfæren for mellem 300 og 500 kg CO2 

RDF står for "Refused Derived Fuel", eller på mundret dansk, "brændsel fremstillet af affald".

Combineering har i mange år arbejdet med at udnytte energiressourcer i affald. Siden 2011 har vi via vores engelske datterselskab eksporteres RDF fra Storbritanien og dermed forhindret deponering af værdifulde ressourcer.

RDF fremstilles i mange kvaliteter afhængig af anvendelsen. Råvaren til produktionen kan være industri- butiks- bygge- eller husholdningsaffald. I den typiske produktionsproces gennemgår affaldet en række sorteringstrin for at optimere materialegenvinning af værdifulde materialer, f.eks. metaller, glas og plast.

Combineering leverer RDF til cementanlæg, kraftværker og forbrændingsanlæg i Danmark og en række andre lande.