se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

Historie

Combineering A/S blev startet i 1984 af Niels Lang Mathiesen under navnet NLM Industriprodukter ApS. Navnet blev senere ændret til NLM Combineering ApS.

Virksomheden arbejdede de første år primært med relativt simple restprodukter fra f.eks. bryggerier og bagerier, hvor disse restprodukter blev anvendt til foder. Herfra udviklede virksomheden sig til at behandle mere avancerede restprodukter såsom gærfløde fra Novo Nordisk, der blev videreforarbejdet til svinefoder.

I de efterfølgende år kom der flere og flere forskellige restprodukter til fra mange typer industri, og man begyndte at kigge på udenlandske projekter. NLM Combineering overtog helt et delvist ejet datterselskab, EWOC, som var maskinproducent, og her medvirkede virksomheden til at udvikle udstyr til solidifikation af olieslam samt af et anlæg, Dewaster, som kan presse ren biomasse ud af husholdningsaffald. NLM Combineering købte endvidere det tidligere destruktionsanlæg i Vantinge, hvor der blev opstartet produktion af foder samt biomasse til biogasanlæg.

I 2006 blevet der foretaget et delvist management buy-out samtidig med at firmaet blev splittet i to firmaer: NLM Vantinge ApS, som bl.a. overtog foderproduktion og handel med planteoliebaserede råvarer til energi mv., og NLM Combineering A/S, som overtog de øvrige aktiviteter.
NLM Combineering skiftede kort efter navn til Combineering A/S og har i stigende grad satset på at udvikle industriløsninger samt på udvikling uden for Danmarks grænser.

I 2008 åbnede Combineering A/S kontorer i Stockholm og Hamborg og i 2011 blev der etableret et datterselskab i Storbritannien. I 2013 gik Combineering også ind på det sydeuropæiske marked.

Vores produkter

Combineering arbejder hovedsageligt inden for følgende seks forretningsområder:

  • Råvarer til biogasanlæg
  • Faste biobrændsler
  • Alternative brændsler
  • Alternative råstoffer
  • Gødning og foder
  • Specialbehandling


Læs mere om vores produkter her