se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner4img

 

Alternative brændsler

 

Vi leverer alternative brændsler, f.eks. opløsningsmidler og RDF

Combineering leverer en række forskellige energirige restprodukter til substitution af traditionelle brændsler.

Combineering leverer til kraftværker, forbrændingsanlæg, samt til større industrianlæg med specielle forudsætninger og behov.

Eksempler:

  • RDF til cementværker
  • RDF/affaldsbrændsel til forbrændingsanlæg
  • Opløsningsmidler til substitution af olie og gas i industrielle energianlæg
  • Shredder light fraction fra shredderanlæg
  • Tørret og vådt spildevandsslam til energiudnyttelse i industrielle anlæg
  • Andre energiholdige restprodukter til substitution af traditionelle brændsler