se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner services

Våra tjänster säkerställar
en sund process från början till slut!

Våra Kunder

Combineering har främst två typer av kunder:

Industrier som producerar industriella restprodukter:

  • Combineerings kunder av denna typ inkluderar läkemedels- och pharmaindustrier, livsmedel- och bio-industrier, metallindustrier, tunga oorganiska kemiindustrier, kraftverk samt offentliga och privata insamlingsföretag .


Industrier som kan utnyttja industriella restprodukter:

  • Combineerings kunder av denna typ inkluderar tunga oorganiska industrier som t. ex. cement, Leca och Rockwool, energianläggningar samt biogasanläggningar och jordbruk.


Combineering levererar dessutom ett flertal industriella restprodukter som endast delvist kan återanvändas för bästa möjliga slutanvändning.


Om Combineering

Combineering A / S har huvudkontor i Birkerød norr om Köpenhamn och har kontor i Stockholm och Hamburg samt dotterbolag i England.

Om du är intresserad av att läsa mer om vårt arbete i andra länder, tryck här