se-f de-f en-f se-f se-f se-f se-f

banner produkter

6 affärsområden.
1 gemensamt mål!

Produkter

 

Combineering arbetar främst inom följande sex affärsområden:

Råvaror för biogasanläggningar:
Vi levererar råvaror för biogasproduktion samt råvaror till nytta på biologiska reningsanläggninger.

Fasta biobränslen:
Vi erbjuder alternativa bränslen.

Alternativa bränslen:
Vi erbjuder alternativa bränslen t. ex. lösningsmedel och RDF.

Alternativa råvaror:
Vi erbjuder alternativa råvaror för materialåtervinning inom cement-, mineralull-, tegelindustri och liknande.

Gödsel och foder:
Vi erbjuder alternativa foder och gödningsmedel.

Special behandling:
Vi erbjuder säker behandling av avfall som inte kan återvinnas.

Om Combineering

Combineering A / S har huvudkontor i Birkerød norr om Köpenhamn och har kontor i Stockholm och Hamburg samt dotterbolag i England.

Om du är intresserad av att läsa mer om vårt arbete i andra länder, tryck här